هزینه ارسال

بدینوسیله به اطلاع شما میرسانیم که هزینه ارسال نارنجی شاپ به دو صورت میباشد:

 

۱) عزیزانی که در تهران سکونت دارند.

ارسال سفارش برای این عزیزان با پیک صورت میگیرد و هزینه ارسال ۱۹.۵۰۰ تومان میباشد.

 

۲) عزیزانی که در خارج از تهران سکونت دارند.

هزینه ارسال سفارش این عزیزان با توجه به روش ارسال مرسولشون (سفارشی یا پیشتاز) محاسبه میشود.

(این مبلغ توست اداره پست تعیین میشود)

اسکرول به بالا